Poniższy dokument dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.coreczka-tatusia.pl.

Administrator strony to ja – Tomasz Biegański. W razie wątpliwości związanych z polityką prywatności lub pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@coreczka-tatusia.pl.

Definicje

 1. Stronastrona internetowa www.coreczka-tatusia.pl.
 2. Administrator – administrator strony internetowej www.coreczka-tatusia.pl.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz zbiór najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności na mojej Stronie:

 • Kontaktując się ze mną lub dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja zapewniam, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, które świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin Strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Do tego celu są wykorzystywane pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Na Stronie osadzam nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 • Zapewniam możliwość udostępniania treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tej funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów takich serwisów społecznościowych, jak Facebook, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.
 • Korzystam na stronie z wtyczki wpDiscuz, umożliwiającej komentowanie wpisów. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies wpDiscuz.
 • Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli uznasz, że powyższy opis nie jest dla Ciebie wystarczający, możesz zapoznać się z poniższymi, bardziej szczegółowymi informacjami.

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jestem ja – Tomasz Biegański. Możesz się ze mną skontaktować, pisząc na adres e-mail: kontakt@coreczka-tatusia.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych zostały wskazane odrębnie dla każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś.

Szczegółowy opis zasad związanych z realizacją wskazanych uprawnień został zawarty w art. 16-21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami.

Pamiętaj, że uprawnienia wskazane w powyższym wyliczeniu nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Przy okazji opisywania poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazałem na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci w każdych okolicznościach – jeżeli uznasz, że przy okazji przetwarzania Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz też zażądać udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. W tym celu wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@coreczka-tatusia.pl.

Bezpieczeństwo

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń

Powierzam przetwarzanie danych osobowych firmie ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Podmiot, któremu powierzam przetwarzanie danych osobowych, gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

W tym przypadku Twoje dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, tj. obroną przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentowanie

Korzystam na Stronie z wtyczki wpDiscuz, umożliwiającej komentowanie wpisów. Jeżeli chcesz skomentować wpis, musisz podać imię, adres e-mail i, jeśli chcesz, możesz podać adres Twojej strony internetowej.

Wtyczka wpDiscuz została dostosowana do wymagań RODO. Dzięki temu, masz prawo do bycia zapomnianym, do edytowania komentarza (w ciągu 15 minut od jego akceptacji przeze mnie), a także do bycia informowanym – przed opublikowaniem komentarza konieczne jest zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności bloga. Dostęp do komentarzy mam ja i mój hostingodawca.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies dzielą się na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Ponadto zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może utrudniać korzystanie ze Strony.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, a w szczególności w następujących celach: prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia, odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.​

Cookies podmiotów trzecich

Moja Strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie. Jest z tym związane wykorzystywanie plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, etc. W tym zakresie korzystam z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

Narzędzia społecznościowe

Zapewniam możliwość udostępniania treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tej funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów takich serwisów społecznościowych jak Facebook, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.

Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Kiedy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Korzystam na stronie z wtyczki wpDiscuz, umożliwiającej komentowanie wpisów. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies wpDiscuz.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera służą do administrowania Stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami, które są upoważnione do administrowania serwerem.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegam sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://www.coreczka-tatusia.pl/polityka-prywatnosci.